ASWAJADEWATA.COM | Rasulullah diutus untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Dengan misi ini, maka akhlak dan kasih sayang Rasulullah tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun Rasulullah berlaku baik dan penuh cinta. Sebagaimana hadist-hadit berikut. ﻭﻟﻤﺎ ﺳﺎﺭ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ- ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻋﻦ اﻟﻌﺮﺝ- ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮﺝ ﻭاﻟﻄﻠﻮﺏ- ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﺒﺔ [...]