ASWAJADEWATA.COM | “Semua agama benar”. Itu menurut pancasila untuk hidup bersama di Indonesia. Tapi dalam keyakinannya masing-masing pemeluk agama tetap yang benar hanya agama saya. Nah, dalam bingkai NKRI kita tak boleh menyalahkan agama lain apalagi menodai. Toleransi itu memaklumi bukan menyamakan. Bagi kami umat Islam yang benar adalah hanya agama Islam. Kita wajib meyakininya [...]