ASWAJADEWATA.COM | Oleh: Muhammad Ihyaul Fikro Antara Hubbul Wathan dan Amar ma’ruf Nahi Munkar يا للوطن يا للوطن يا للوطن #حب الوطن من الايمان ولا تكن من الحرمان # انهضوا اهل الوطن اندونيسيا بلادى # انت عنوان الفخاما كل من يأتيك يوما # طامحا يلق حماما Pusaka Hati Wahai Tanah Airku Cintamu Dalam Imanku Jangan [...]