ASWAJADEWATA.COM Setiap menjelang akhir ramadan, pertanyaan prihal status Masjid sebagai mustahiq Zakat selalu muncul. Seakan menjadi problem tahunan, saban ramadan topik ini pasti ramai diperbincangakan.  Reaksi jawaban yang muncul pun beragam. Ada sebagian orang yang dengan lantang menyuarakan ketidaksetujuaannya seraya menukil qaul-qaul mayoritas ulama yang mengharamkan masjid sebagai mustahiq zakat. Pendapat seperti ini berserakan di [...]