ASWAJADEWATA.COM | Tidak ada hubungan yang paling dicintai dan diridoi oleh Allah, selain hubungan antara guru dan murid. Demikianlah dawuh Gus Kautsar. Ketika seseorang belajar atau mengaji kepada seorang guru, maka ketika itulah terjalin hubungan yang diridoi Allah. Hubungan antara guru dan murid harus senantiasa terjaga dan erat hingga akhir hayat, bahkan akan terus tersambung [...]