ASWAJADEWATA.COM | Pada abad ke-19, dunia Islam mengalami masa suram, terbelakang, dan banyak negara muslim yang sedang menghadapi penduduk asing. Saat itulah muncul seorang pembaharu Mesir bernama Jamaluddin al-Afghani  (w. 1897 M.) yang mengumandangkan seruan untuk membangkitkan kaum muslimin. Semangat pembaharuan Jamaluddin al-Afghani yang berangkat dari respons sosial politik tersebut diikuti oleh para muridnya. Muhammad [...]