ASWAJADEWATA.COM Imam Buhkhari meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah meminum madu di rumah Zainab binti Jahys. Aisyah dan Hafshah yang mengetahui kejadian itu berpsepakat untuk mengatakan lisan beliau mengeluarkan bau tidak sedap. Kesepakatan itu muncul karena Aisyah dan Hafshah cemburu kepada beliau karena menduga beliau lebih sayang kepada Zainab. Kemudian beliau masuk ke dalam rumah Hafshah sehingga [...]