ASWAJADEWATA.COM Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ketentuan zakat fitrah telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mu’tabar. Berikut penjelasan lengkap tentang zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah : Islam Merdeka (bukan budak, hamba sahaya) Mempunyai kelebihan makanan atau harta dari yang diperlukan di hari raya dan malam hari raya. Maksudnya mempunyai kelebihan [...]