ASWAJADEWATA.COM Apakah manusia mampu menciptakan sejarah dan nasibnya sendiri? Ataukah manusia hanya sekedar “otomaton” yang digerakkan secara pasif oleh sejarah, oleh peristiwa-peristiwa yang berhamburan di sekelilingnya? Apakah manusia otonom, merdeka, atau heteronom, tergantung pada faktor-faktor di luar dirinya? Inilah pertanyaan-pertanyaan musykil yang muncul di setiap zaman. Jawaban atas semua pertanyaan itu sebetulnya sudah tersedia dalam [...]