ASWAJADEWATA.COM – Adalah Habib Umar bin Abdul Rahman Al Attas, salah satu cicit Nabi yang begitu menghormati para tamu yang sowan kepadanya. Suatu ketika, datanglah serombongan tamu berniat sowan silaturahim. Seketika, seorang alim yang juga pengarang Ratibul Attas yang masyhur ini pun memanggil salah satu khadimnya, santri pelayan di dalam rumahnya. “Wahai Fulan, pilihlah kambing terbesar dan [...]