ASWAJADEWATA.COM Dalam video yang diunngah channel you tube Majelis Dzikir Basmalah, Kiai Azaim ditanya, “Kiai, bagaimana menyeimbangkan ikhtiar dan tawakkal?” Kiai Azaim menjawab: Saya teringat seorang yang datang berkunjung (sowan) kepada Baginda Nabi. Laki-laki ini meletakkan tunggangannya, seekor unta, dilepas begitu saja di luar masjid. Sesampainya berjumpa Nabi,  ditanya “di mana diletakkan kendaraannya (untanya)?” Dengan [...]