ASWAJADEWATA.COM – Diam itu Emas, kalimat bijak yang umum difahami sebagai tindakan seseorang untuk menyembunyikan kegundahan hati, menahan emosi, atau menghindari konfrontasi terhadap sesuatu yang tak sesuai dengan kehendak hati. Diam adalah pilihan menuju ke-tidak berpihak-an terhadap apapun, walau sebenarnya tetap berpihak… Begitulah, diam adalah berpihak kepada kesejatian dan kejujuran hati tanpa memaksakannya untuk diterima [...]