ASWAJADEWATA.COM Bagi KH Fathurrozi (Gus Fahrur), pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, Malang, Jawa Timur, salah satu warisan KH As’ad Syamsul Arifin yang monumental adalah penerimaannya terhadap asas tunggal Pancasila. Padahal waktu itu banyak sekali ulama yang menolak asas Islam digantikan dengan asas Pancasila. Sedangkan rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto terus memaksakan agar asas tunggal [...]