Wednesday 21st February 2024,

kiai afif

Kiai Moderat; Menjaga Pemikiran Islam Tradisional, Mengapresiasi Pemikiran Modern

Kiai Moderat; Menjaga Pemikiran Islam Tradisional, Mengapresiasi Pemikiran Modern

ASWAJADEWATA.COM | Manakala Kiyai Abdul Moqsith mengabari saya akan adanya pemberian anugerah gelar Doktor Honoris Causa kepada Kiyai Afifuddin Muhajir, bibir saya spontan berucap Alhamdulillah. “Sudah lama saya berharap ada teman-teman di PBNU atau di Ma’had Ali Situbondo memproses penganugerahan ini untuk beliau. Kiai Afif sudah sangat layak memerolehnya”. Segera sesudah itu wajah kiai Afif [...]

January 22, 2021 El Muhammad Aswaja 0

Kiai Afif, Seorang Fakih dari Elaborasi Pendidikan Pesantren

Kiai Afif, Seorang Fakih dari Elaborasi Pendidikan Pesantren

ASWAJADEWATA.COM | Guk Khofi, inilah sapaan akrab yang disematkan kepada paman sejak saya masih kecil. Beliau dikenal alim dan ahli fikih bahkan dianggap memiliki ilmu ladunni (alim ilmu agama tanpa belajar). Namun kemudian saya mengenalnya dengan nama Afifuddin Muhajir. Putra kesayangan dari Kyai Muhajir dan Nyai Zuhriyah adalah keturunan Bujuk Ahmad tokoh pejuang di desa [...]

January 20, 2021 El Muhammad Aswaja 0

Kiai Afif: Salaf Hatinya, Modern Otaknya

Kiai Afif: Salaf Hatinya, Modern Otaknya

ASWAJADEWATA.COM | Tepat pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, K.H. Afifuddin Muhajir akan dianugerahi gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih oleh UIN Wali Songo Semarang. Berkenaan dengan hal tersebut, saya teringat dengan perbincangan dengan Kiai Afif di Kantor Pusat Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. Ada beberapa pertanyaan yang saya [...]

January 20, 2021 El Muhammad Hikmah 0

Kiai Afif dalam Sajak Santri Al-Azhar Kairo

Kiai Afif dalam Sajak Santri Al-Azhar Kairo

ASWAJADEWATA.COM | Kiai Afif. Demikian kami mengenal beliau. Sejak pertama kali di pesantren, beliau dikenal sosok kiai yang nyantri: berpakaian sederhana sebagaimana para santri. Menggunakan songkok putih khas beliau dan biasanya ngimami setelah Isya’. Suara beliau khas, mirip syaikh Abdurrahman Huzaifi. Setelah isya’, beliau mengajar Tafsir Jalalain. Sependek pengetahuan saya, selama ngaji kitab, beliau tidak [...]

January 20, 2021 El Muhammad sastra 0

Pemikiran Kiai Afif Tentang Pembentukan Negara Islam di Indonesia

Pemikiran Kiai Afif Tentang Pembentukan Negara Islam di Indonesia

ASWAJADEWATA.COM | Dalam Islam, persoalan politik masuk dalam kategori fiqh muamalah. Prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Jika mengacu kepada prinsip ini, maka ketentuan mengenai persoalan politik tidak memerlukan dalil yang detail. Dasar pembentukan sebuah pemerintahan dalam Islam ialah kemaslahatan yang dituangkan dalam berbagai dalil kulli berkenaan dengan [...]

January 20, 2021 El Muhammad perspektif 0
Translate »