ASWAJADEWATA.COM | Kiai Afif. Demikian kami mengenal beliau. Sejak pertama kali di pesantren, beliau dikenal sosok kiai yang nyantri: berpakaian sederhana sebagaimana para santri. Menggunakan songkok putih khas beliau dan biasanya ngimami setelah Isya’. Suara beliau khas, mirip syaikh Abdurrahman Huzaifi. Setelah isya’, beliau mengajar Tafsir Jalalain. Sependek pengetahuan saya, selama ngaji kitab, beliau tidak [...]