Monday 02nd October 2023,

Modal al-Asy’ary Mematahkan Kaum Rasionalis Muktazilah dan Ateis

Modal al-Asy’ary Mematahkan Kaum Rasionalis Muktazilah dan Ateis
Share it

ASWAJADEWATA.COM |

الإمام أبو الحسن الأشعري

Imam abu al-Hasan al-Asy’ary tidak berbeda dari para pembela “assunnah” yang lain dari kalangan ahli hadits. Beliau sama dengan mereka dalam hal menjadikan nash-nash al-Qur’an dan assunnah sebagai sumber aqidah islamiyah.

Yang istimewa dari imam al-Asy’ary ialah beliau mengokohkan pemaknaan nash-nash wahyu itu dengan argumentasi ilmiyah dan nalar aqliyah. Dengan modal ini (kombinasi antara kebenaran wahyu dan logika akal sehat), imam al-Asy’ary mampu menghadapi dan mematahkan argumentasi kaum rasionalis muktazilah dan menaklukkan kaum ateis yang tentu sulit dilakukan oleh kalangan ahli hadits.

Maka, imam al-Asy’ary di samping Imam Abu Mansur al-Maturidy layak dan berhak mendapatkan julukan yang disematkan kepada beliau berdua sebagai imamu ahlissunnah wal jama’ah, dan kemudian muncul ungkapan :

إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية

Bila disebut “ahlussunnah wal-jama’ah, maka yang dimaksudkan asya’irah dan maturidiyah (penganut faham imam abu al-Hasan al-asy’ary dan imam abu manshur al-Maturidy)

Oleh: KH. Afifuddin Muhajir

Like this Article? Share it!

Leave A Response

Translate »