Tuesday 16th July 2024,

Kiai Mustafa Al Amin, Pancasila Itu Sesuai Dengan Isi Al Qur’an

Kiai Mustafa Al Amin, Pancasila Itu Sesuai Dengan Isi Al Qur’an
Share it

ASWAJADEWATA.COM – Kerukunan Umat Islam Sempidi mengadakan Halal BI Halal dan Pengajian Umum yang bersifat penanaman empat konsesus kebangsaan kepada ratusan jamaah muslim Sempidi dan sekitarnya bertempat di halaman TPQ Al Hikmah, Sempidi, Badung. (14/7)

Dalam ceramahnya Rais Syuriyah PCNU Kota Denpasar KH. Mustafa Al Amin menegaskan bahwa butir Sila yang ada di Pancasila itu sesuai dengan ayat Al Qur’an. Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, tertuang dalam QS. Al Ikhlas yang berbunyi Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa. Kemudian Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab selaras dengan QS An Nisa ayat 135 yang berbunyi maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, hendaklah kamu jadi manusia yang adil.

“Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia sesuai dengan QS. Al Hujurat ayat 13 yang mengatakan Dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal,” terang Alumni IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Sila keempat termaktub Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. sebagaimana tertuang dalam QS. As Syura; ayat 38 yang mengatakan Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.

“Terakhir sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selaras dengan QS. An Nahl ayat 90 yang berbunyi Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan buat kebajikan,” tandasnya

Dengan demikian beliau menegaskan bahwa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa penanaman empat konsensus dasar Negara yang penting ini untuk membangun Bangsa.

Selanjutnya beliau mengingatkan kembali kepada para jamaah yang hadir bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan Ga mungkin kita menjalankan agama dengan baik, kalau kita tidak punya tanah air. (Syah)

Like this Article? Share it!

Leave A Response

Translate »